ברידג'

 
 • זכאים להשתתף - שחקני תחרויות שהשתתפו בלפחות 3 תחרויות עם ברידג'מייטס
  באחד ממועדוני ההתאגדות.
 • ההתכנסות ב-9:00 (חצי שעה לפני תחילת התחרות) על מנת לקבל מקומות ישיבה
  ותדרוך.
 • התחרות תחל ב-9:30, מאחרים לא יוכלו להיכנס.
 • בתחרות ישוחקו 18 משחקונים (בורדים).
 • שיטת חישוב TOP BOTTOM.
 • שיטת תנועה MITCHEL.
  א. מנצח יחיד בכל השדה כלומר זוגות במיקום כללי 1 , 2 , 3 מקבלים מדליות.
  ב. זוגות צפון דרום נשארים בשולחן המקורי כל הזמן.
  ג. זוגות מזרח מערב עוברים לשולחן הבא משולחן 1 לשולחן 2 וכך הלאה.
  ד. בורדים ששוחקו מועברים לשולחן הקודם שולחן 3 מעביר לשולחן 2 וכך הלאה.
 • הזמן המוקצה לכל משחקון הוא 7 דקות.
 • הבורדים מגיעים מוכנים מראש – אין לערבב בשום שלב של המשחק. בתום המשחק כל שחקן יחזיר את הקלפים לבורד בהתאם לכיוון הישיבה (שחקן שישב בצפון, יחזיר את
  הקלפים לתא המיועד לקלפים של צפון וכך הלאה).
 • הרכב הזוגות – ההגבלה היחידה היא הגבלת הגיל בהתאם לתנאי אליפות הזהב.
 • בתחרות יעשה שימוש במסופוני ברידג'מייטס לרישום תוצאות.
 • יש להישמע להוראות מנהל התחרות במקום.
 • אין לעזוב את התחרות אלא לאחר שהסתיימה.
 • יש לכבות טלפונים במהלך התחרות עבירה על איסור זה תגרור קנס של 2% לזוג.
 • ערעור על תוצאה יתבצע בהתאם לנוהל בחינה מחדש של ההתאגדות לברידג'.
 • בכל שאלה או מחלוקת, יקבע מנהל התחרות במקום, בהתאם לתקנון הכללי של
  ההתאגדות הישראלית לברידג' וכן לפי ספר חוקי הברידג' מהדורת 2007 .