מאמנט זהב

מאמנט זהב (כדורשת)
  • התכנסות ב-8:30 (חצי שעה לפני תחילת התחרות) לתדרוך שופט ראשי.
  • המשחק ישוחק בקבוצות של שישה שחקנים .
  • יש להישמע להוראות המדריכים במקום ולנהוג בהתאם.
  • התחרות תתקיים בשטח הדשא בלבד.
  • כל קבוצה זכאית לשלוש נגיעות בכדור לכל היותר.
  • נגיעה של שחקן ברשת אסורה ומהווה עבירה.
  • התוצאות יועברו לשולחן המזכירות הראשי של האירוע שם יפורסמו בהמשך
  • התחרות תתקיים בשיטת נוק-אאוט ובהתאם למספר הקבוצות הנרשמות.