טריאתלון רב דורי

  • התכנסות ב-10:15 (חצי שעה לפני תחילת התחרות) לתדריך מקצועי ברחבת שער הזינוק לתדריך וחימום.
  • כל קבוצה כוללת 3 דורות של המשפחה.
  • התחרות כוללת ריצה 1 ק"מ, לאחריה רכיבת אופניים 2 ק"מ ולאחריה הליכה מהירה 1 ק"מ.
  • בחירת המתחרה בכל מקצוע הנה בהחלטת הקבוצות ומחייבת רק עדכון בבוקר האירוע .
  • תחילה יוזנקו הרצים, לאחר מכן בהגיעם לנקודת החילוף ייצאו רוכבי האופניים ולבסוף, עם הגיעם לנקודת החילוף ייצאו הצועדים.
  • כל משתתף מתחיל את פעילותו רק כאשר חברו לקבוצה הקודם סיים את המקצה שלו ועבר את קו ההחלפה.
*הזמן יימדד מתחילת הזנקת הרצים ויסתיים כאשר חבר הקבוצה האחרון (הולך) יגיע לקו הסיום