שחייה

 משחים אישיים (25 מטר) ומשחי שליחים (25 מטר * 4)
 • התכנסות ב-8:30 (חצי שעה לפני תחילת התחרות) לתדריך מקצועי ברחבת הבריכה.
 • ניתן יהיה לעשות חימום בבריכה עד 10 דקות לפני תחילת התחרות, קרי עד 8:50.
 • המשתתפים יחולקו למקצים אשר ינוהלו ע"י שופט התחרות המרכזי, מידע אודות ההזנקות יהיה זמין במודיעין ובבריכה .
 • בהתאם למספר המשתתפים בכל משחה ייקבע האם המשחה יהיה בפורמט של מוקדמות, חצי גמר וגמר / חצי גמר וגמר / גמר ישיר.
 • מקצי ה-25 מטר (חופשי, חזה וגב) הם בריכה אחת – הלוך בלבד. מקצה ה-50 מטר חופשי הוא 2 בריכות – הלוך וחזור.
 • משחה השליחים הינו משחה בו ארבעה שחיינים משתפים פעולה בכל נבחרת, כאשר ישנם 3 מקצים: נשים, גברים ומיקס (2 גברים ו-2 נשים בקבוצה).
 • במשחי השליחים כל שחיין שוחה בתורו את המרחק שנקבע, וכשהוא מסיים השחיין הבא מזנק למשחה, סה"כ 25 מטר (מרחק בריכה) * 4 שחיינים . הזמן במשחה נמדד מהרגע שהשחיין הראשון מזנק עד לרגע שהשחיין האחרון מסיים.
 • התוצאות יועברו לשולחן המזכירות הראשי של האירוע שם יפורסמו בהמשך .
 • על כל משתתף במקצה השחייה ללבוש בגד ים.
 • בעלי שיער ארוך, מחויבים לחבוש כובע בריכה.
 • אין לקפוץ למים.
 • אסור לחצות את מסלולו של שחיין אחר או להפריע לשחיין אחר בכל צורה שהיא.
 • אסור למשוך בכבל ההפרדה שבין המסלולים .
 • במקצים בסגנון חופשי כל מתחרה יכול לבחור באיזה סגנון לשחות .במקצי הגב והחזה שוחים בסגנונות אלו.
 • חובה לגעת בקיר הבריכה.
 • יש להישמע להוראות המדריך/מציל ולנהוג בהתאם.
 • שחיין חייב להשלים את כל המרחק של המקצה כדי לנצח, גם אם הוא השחיין היחיד.
 • המנצח הנו בעל הזמן הקצר ביותר במקצה. מקצי 1/2 הגמר והגמר יורכבו מהשחיינים בעלי התוצאות הטובות ביותר אשר יאושרו ע"י שופט התחרות .
 • תעשה הפרדת תוצאות ודירוג בין גברים לנשים.
* קטגוריית גיל 75+ / 85+ תיפתח במידה ויירשמו מעל 15 אנשים בגילאים אלו.