פטאנק

 
  • התכנסות ב-9:30 (חצי שעה לפני תחילת התחרות) לתדרוך שופט ראשי.
  • השחקנים מתחלקים ל-2 קבוצות, בכל קבוצה שלושה שחקנים כאשר לכל שחקן 2 כדורים.  
  • קבוצה שפותחת את המשחק ראשונה נקבעת ע"י הטלת מטבע.
  • שחקן מהקבוצה הפותחת קובע את נקודת ההתחלה של המשחק ע"י שרטוט מעגל על הקרקע, שקוטרו בין 30 ל-50 ס"מ. השחקן ניצב או כורע תוך הקפדה ששתי רגליו נמצאות בתוך המעגל ואינן חורגות ממנו.
  • השחקן מטיל "כדורון מטרה" ("קושונה" – חזירון בצרפתית – כדורון עץ בקוטר 25-35 מ"מ) למרחק  שבין 6 ל-10 מטרים.
  • שחקן זה או אחר מהקבוצה הפותחת מטיל כדור ברזל במטרה להתקרב ככל האפשר לכדור המטרה.
  • לאחר ההטלה מפנה השחקן את המעגל לשחקן הקבוצה היריבה שמטיל אף הוא את כדורו.
  • הקבוצה שכדורה נמצא במרחק גדול יותר מהמטרה ממשיכה להטיל את כדוריה עד אשר היא מצליחה למקם כדור שלה  במרחק קטן יותר מכדור היריב (יחסית למטרה) או עד שמלאי הכדורים שלה אוזל. ואז הקבוצה האחרת מטילה את כדוריה
הקניית יתרון לקבוצה  אפשרי בכמה דרכים:
א. הטלת כדור למרחק קטן יותר מן המטרה בהשוואה למיקום כדור יריב.
ב. צליפה בכדור יריב והרחקתו למרחק גדול יותר בהשוואה לכדור "עמית".
ג. פגיעה בכדור "עמית" ודחיפתו למרחק קטן יותר מהמטרה בהשוואה לכדור יריב.
ד. פגיעה בכדורון המטרה והסטתו לקרבת כדור "עמית".
ה. פגיעה בכדורון המטרה והרחקתו מעבר לגבולות המגרש ואז, במקרה שלקבוצה אחת אזל מלאי הכדורים שלה, כל הכדורים שנותרו בידי הקבוצה האחרת ייחשבו כנקודות, על אף שלא הוטלו עדיין.​