ריצה

ריצה (1 ק"מ ו-2 ק"מ) והליכה מהירה (2 ק"מ):
  • התכנסות חצי שעה לפני תחילת הפעילות הרלוונטית לתדריך מקצועי ברחבת שער הזינוק לתדריך וחימום.
  • ריצה 1 ק"מ הזנקה ב-9:00 והתכנסות ב-8:30. ריצה 2 ק"מ הזנקה ב-9:30 והתכנסות ב-9:00. הליכה מהירה 2 ק"מ זינוק ב-10:00 והתכנסות ב-9:30.
  • בהליכה בשונה מריצה - על המשתתף להניח על הקרקע לפחות אחת משני כפות הרגליים לאורך כל התחרות.​
  • קטגוריית גיל 75+ / 85+ תיפתח במידה ויירשמו מעל 15 אנשים בגילאים אלו.​​
  • תתבצע הפרדת תוצאות בין נשים וגברים.