קפיצה לרוחק

קפיצה לרוחק (מהמקום)
  • התכנסות ב-9:30 (חצי שעה לפני תחילת התחרות) לתדרוך שופט ראשי.
  • יש להגיע בנעלי ספורט סגורות ונוחות, שמתאימות לביצוע הפעילות.
  • לכל מתחרה 2 קפיצות, כאשר הטובה מביניהן תירשם ותקבע עם עלה לשלבים הבאים.​
  • על כל משתתף להגיע בלבוש מלא ונוח ועם נעלי ספורט סגורות ונוחות, שמתאימות לביצוע הפעילות. 
  • תתבצע הפרדת תוצאות בין נשים וגברים.