אליפות הזהב
אליפות הזהב
עקב המצב הבטחוני, אליפות הזהב של ישראל תידחה למועד מאוחר יותר שיפורסם בהמשך. תודה רבה לכל הנרשמות והנרשמים, מקווים להיפגש במהירה בזמנים טובים יותר.

מידע

מידע

לו"ז

לו"ז

מקצים תחרותיים

מקצים תחרותיים